O mně

Jsem komunitní porodní asistentka – specialistka na normální těhotenství, porod a šestinedělí a mou vášní je provázet ženy těmito obdobími. Věřím, že každá žena může prožívat své těhotenství harmonicky. Věřím také, že ženě je dána obrovská síla porodit své dítě bez vnějších zásahů a cizí aktivní pomoci a chci Vám pomoct v sobě tuto schopnost objevit.           

Věřím, že harmonické prožití těhotenství po tělesné i psychické stránce, je základem pro pohodový porod, zdravé a klidné miminko a spokojenou matku. A to je cílem mé práce.     

Setkávám se často s ženami, které jsou zklamané nezájmem gynekologa v těhotenské poradně vyslechnout jejich stesky a třeba i vést diskusi o představě péče jinak, stejně jako s ženami, které mi líčí svůj předchozí porod jako strašný zážitek, a to třeba „jen“ proto, že personál porodnice nekomunikoval empaticky, nenechal je v klidu se pohroužit do sebe, vyrušoval neustálými otázkami apod. Tyto ženy za mnou přicházejí a tentokrát své těhotenství a porod chtějí prožít jinak. Chtějí prožít těhotenství v klidu a porodit miminko vlastní silou, bez zbytečných zásahů.

Provázím tedy ženy těhotenstvím, kdy věnuji pozornost jejich fyzickým i psychickým steskům a společně je vylaďujeme, připravuji ženy k porodu a provázím je porodem samotným. Na poporodních návštěvách v domácnosti pak podporuji, radím a harmonizuji  prožívání šestinedělí ženy, kojení a prospívání miminka.

Ve své práci vycházím z doby, kdy jsem pracovala na porodním sále, oddělení šestinedělí a na novorozeneckém oddělení a z celoživotního vzdělávání od zkušených místních i zahraničních porodních asistentek.

Věřím, že mám co předat. To, co jsem se dosud naučila i to, co se budu neustále učit dál. Věřím, že Vám mohu pomoct prožít těhotenství harmonicky, bez zbytečných potíží, probudit ve Vás víru ve vlastní ženskou sílu a připravit Vás na silný a pozitivní zážitek porodu.